vrijdag 8 november 2013

Stank (column Trouw 6 nov)


Beste leraren, ik zeg het even recht-voor-de-raap: het stinkt in uw lokaal. Het is er niet te harden, het is er te warm, de vochtigheid is 250%, ventilatie bestaat in het beste geval uit het wapperen met een wiskundeboek (of iPad), er zit ongedierte achter de verwarming dat nergens anders op aarde wordt aangetroffen, en verder is er eigenlijk geen enkel leven mogelijk. Laat staan intelligent leven. De kinderen die zich elk uur uw lokaal naar binnen duwen, die vormen een wetenschappelijk gezien onverklaarbare uitzondering. Men onderzoekt nu of ze wellicht kieuwen hebben ontwikkeld.

Ach, u kent hun kreetjes van walging wel, hun quasi-geschokte getverdegetvers, het cartooneske gewapper met de handen, maar u dacht dat ze een act opvoerden, dat het een territoriumdingetje was (zelfs de subtielste lucht van een ander is slechte lucht, omdat het niet je eigen lucht is), dat ze uw les traineren, uw autoriteit betwisten. Niet waar! Het is onderzocht en het is bewezen, de luchtkwaliteit in Nederlandse scholen is verschrikkelijk. Met andere woorden: het stinkt, het is ongezond, en dat die kinderen nog iets leren is een wonder.

Ik was zelf in niet geringe mate opgelucht met de uitkomst van dit onderzoek, want ik trok mij de klachten van leerlingen over het broeikaseffect in mijn lokaal tot nu toe persoonlijk aan. En daar had ik redenen voor. Ja, ik deed wel alsof ik het wegwuifde, en ik zei wel dat ik ze aanstellers vond, maar ondertussen wist ik maar al te goed hoe het zat. De hele dag sta ik daar te springen, te zingen, te roepen en wild te gebaren. Ik verspreid meer afvalstoffen dan een ontplofte vuilniswagen. Ik ben ook niet verbaasd dat niemand mij thuis na een werkdag enthousiast om de hals vliegt. Meestal word ik eerst in de tuin afgespoten. Mijn schoenen dien ik aan te laten tot de gemeentereiniging is gearriveerd. 

Het ligt aan mij. Dat is wat ik dacht. Maar ik heb mij vergist! Nu is er dit onderzoek, dat uitwijst dat het bij jullie allemaal stinkt als in de machinekamer van een baggerschip. Het is gewoon een landelijk milieuschandaal! De oorzaak moet gezocht worden bij die dertig dampende puberlijven, de veel te kleine ruimtes en de slecht gebouwde scholen. Dat ik nog niet eerder op dat idee ben gekomen!

Het zal voor de bewindslieden van Onderwijs ook een openbaring zijn: Excellentie, heel veel pubers in een hok, dat schijnt helemaal niet lekker te ruiken! Dat schijnt zelfs ziekmakend te zijn! Verdikkeme! Ze hebben het op de burelen van het ministerie altijd over kwaliteit, maar nimmer over luchtkwaliteit. Benieuwd hoe fris het daar is.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

trailer "Een Onbarmhartig Pad"